СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ :

На 28.04.2022г. АДТ СОТ БГ ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.089-3827-C01 по проект „Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19”. Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.089 Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал на АДТ СОТ БГ ЕООД за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
Очакваният резултат е постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Обща стойност: 50 000 лв., от които 42 500 лв. европейско и 7500 лв. национално съфинансиране.

Дейностите по проекта са в съответствие с хоризонталните политики за равнопоставеност и недопускане на дискриминация и устойчиво развитие.

Срокът за изпълнение на проекта е 3 месецаShare on Facebook Twitter share Share on Viber LinkedIN share Email share
ПРОМОЦИЯ на техника AJAX -30% и стартов пакет за 599 лв.

АДТ БГ & AJAX SECURITY ЗАЕДНО В БЪДЕЩЕТО!

ПРОМОЦИИ HIKVISION CCTV - 20%

ОГРАНИЧЕНИ КОЛИЧЕСТВА!