Физическата охрана на  АДТ БГ, отговаря на изискванията на ЗЧОД и се извършва в съответствие с чл. 5 т. 2 - Охрана на имуществото на физически и юридически лица. АДТ БГ притежава лиценз по ЗЧОД.

Усилията полагани в постоянния подбор, обучение и обезпечаване на служителите с униформи, помощни средства и екипировка постигат желаните  резултати, с които се гордеем. Работното облекло на охраната е съобразено с естеството и представителността на охранявания обект както и изискванията на Възложителя.

Стараем се да постигнем най-високо ниво на сигурност . За целта АДТ БГ използва разумно съотншение между физическо присъствие и техническо оборудване в охраняваните обекти. Така човешкия фактор се съчетава с най-новите и ефективни технологии за техническа охрана!

Охраняваме  :
  • Големи търговски центрове и хранителни вериги
  • Заведения за храна и развлечения
  • Банкови обекти, учебни заведения и магазини
  • Жилищни комплекси от затворен тип
  • Строителни обекти
  • Посолства и др.Share on Facebook Twitter share Share on Viber LinkedIN share Email share