Абонаментната поддръжка повишава нивото на Вашата сигурност! Тя спомага за безпроблемната работата на охранителните системи. Ние осигуряваме поддръжка и сервизно обслужване за всеки осъществен от нас проект. 

                                                                     АДТ БГ Ви предлага :
  • профилактика на СОТ системи
  • месечно обслужване на пожароизвестяване
  • поддръжка на системи за видеонаблюдение

Сертифицираните ни технически лица, издават задължителните по закон  документи за извършената профилактика на Вашите системи за сигурност и охрана!Share on Facebook Twitter share Share on Viber LinkedIN share Email share