Guard security consultant

FRIDAY, August 18, 2011 12:00

АДТ СОТ БГ ЕООД

   АДТ СОТ БГ ЕООД е първата частна охранителна фирма за централизирана охрана на обекти предаваща сигналите от своите охраняване обекти до централния мониторинг център по най-съвременните технологии – посредством GPRS/GSM и IP комуникации.

    Фирмата дължи успеха си както на инициативността и ентусиазма на своя млад и внимателно подбран екип от едни от водещите специалисти в бранша, така и благодарение на иновативните технически решения и новости, които внедрява в практиката, прилагането на най-съвременни технически средства в охранителната дейност и използването на специално изградени инфраструктурни системи за комуникация и управление. Това позволява при необходимост да бъде включен целия потенциал на фирмата за ефективна защита на клиентите.

    Дейността на „АДТ СОТ БГ „ ЕООД е насочена в следните основни направления :

1.Централизирана охрана на обекти /охрана СОТ/ и автопатрулна реакция.
2.Изграждане на системи за СОТ, видеонаблюдение и пожароизвестяване.
3.Физическа охрана на юридически и физически лица (както и специализирана охрана).
4. Системи за дистанционно видео наблюдение.
5.Съпровождане на ценни пратки и товари.
6.GPS контрол при транспортиране на ценни товари и мониторинг на МПС на територията на Република България и Европа.

Както и всички други услуги в сферата на охранителните услуги!


Наименование:   АДТ СОТ БГ ЕООД
Запазена Марка и Име:  АДТ СОТ БГ ЕООД

Ръководство на фирмата:
Красимира Гарванова – Управител
Росен Гарванов – Прокурист

Данни за регистрацията: ЕИК 130971014
Седалище и адрес на управление: София,  ул. “Златовръх” 71.


Разрешение за извършване на охранителна дейност:
Лиценз за извършване на частна охранителна дейност на територията на цялата страна №1480

Сертификати:
ISO 9001/2008, OHSAS, N-CAGE (НАТО), АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ и др.

„АДТ СОТ БГ„ ЕООД е член на:
Съюз на работодателите в България; Виза Клуб; НАФТСО