Guard security consultant

FRIDAY, August 18, 2011 12:00

ОПИСАНИЕ И ПРЕДИМСТВА
НА БЕЗЖИЧНИТЕ СИСТЕМИ

      

       Безжичните СОТ системи навлизат все повече в сферата на охранителните услуги. За съжеление все още се предлагат на сравнително висока цена.

   Сега можете да получите надеждна и сигурна защита на Вашия дом или офис от „АДТ- България” АД с безжични СОТ системи, на изгодна цена и да се убедите във всички предимства на безжичните технологии:

  •    - Безжични системи се монтират за минимално технологично време, тъй като са предварително програмирани.

  •    - АДТ СОТ БГ ЕООД използва нова разработка на комуникационен – GSM/GPRS модул, с основно предимство непрекъсваемост на GPRS канала.  Ако каналът бъде запушен по някаква причина, системата автоматично превключва и предава информация посредством SMS съобщения. По този начин получаваме информация от обектите по 2 независими информационни канала.

  •    - Този вид СОТ охрана е новост за българския пазар.  Предлаганите до момента от почти всички СОТ фирми в страната системи, осъществяват охрана чрез радиотрансмитер – морално остаряла технология податлива на заглушаване.

  •    - Тъй като GPRS/GSM модулите на "АДТ - България" АД използват мрежата на мобилните оператори, сигналите се предават по GPRS канал, който е много по-надежден и непрекъсваем от радио канала. В случай на проблем сигнала се дублира и преминава на SMS режим без охраната на обекта да бъде прекъсната.

  •    - За изградената система за техническа охрана със СОТ  АДТ СОТ БГ ЕООД има възможност да осъществява денонощен мониторинг и автопатрулна реакция.

  •    - Разполагаме с централизиран мониторинг център, в който са разположени централните компютри и съоръжения, позволяващи визуализация, архивиране, статистика и контрол на всички постъпващи сигнали за промяната на статуса на обектите – предаване и снемане на охраната, проблеми с електро и акумулаторното захранване, алармено състояние, зони на нарушение. От всеки обект се приемат тестови сигнали за състоянието на охранителната система посредством комуникационни средства от последно поколение.