Guard security consultant

FRIDAY, August 18, 2011 12:00

GPS ЗА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

                Като пртньор на ZeliTron, „АДТ - България” АД отчита нуждите на своите клиенти за контрол техните превозни средства. АДТ СОТ БГ ЕООД прeдлага иновативната услуга ZeliTrack, разработена от лидера ZeliTron специално за Vodafone за управление на автомобили, камиони, кораби и др, която Ви дава следните възможности:
                 ZeliTrack е услуга с интегрирано абонаментно обслужване, осигуряваща възможност за контрол на маршрута, местоположението и състоянието на превозните средства (автомобили, камиони, автобуси, мотоциклети и др.), като по този начин се оптимизира управлението на контрола на превозни средства (по поддръжката, разход на гориво), с цел намаляване на оперативните разходи и увеличаване на производителността и обслужването на клиенти. Предоставените услуги включват необходимата инфраструктура (хардуер, софтуер) и всички устройства, които трябва да бъдат инсталирани в превозните средства. Безжичното предаване на данни мрежа (GPRS / 3G) помага на изпращане на всички данни, които се отнасят до позиция (географски координати), за маршрута и на състоянието на превозните средства, която е лесно достъпна за всички потребители през уеб браузър и интернет връзка.
                 Услугата е достъпна чрез уеб портала на ZeliTron и Vodafone на адрес http://www.zelitrack.net. За демо на услугата онлайн, моля използвайте следните данни за вход:

Username: sss, Password: #123sss, Company:3s

                 АДТ СОТ БГ ЕООД
  предлага за своите бъдещи и настоящи клиенти денонощен мониторинг на техните превозни средства, който се осъществява от специално изградения мониторинг център, в който са разположени централните съоръжения на фирмата.