Guard security consultant

FRIDAY, August 18, 2011 12:00

Физическа Охрана


        Охранителна Компания „АДТ СОТ БГ„ ЕООД извършва физическа охрана  на територията на цялата страна по вид – обектова въоръжена и невъоръжена охрана, физическа охрана на юридически и физически лица, специализирана охрана, съпровождане на ценни пратки и товари и др.
   Нашите служители са в трудовоправни отношения с АДТ СОТ БГ ЕООД, като всеки охранител полага дежурства в рамките на определените от Кодекса на труда месечни часове на заетост. Служителите по охраната са висококвалифицирани с професионален опит, позволяващ им да изпълняват и допълнителни задължения от охранително естество.
   При поемане на обект под физическа охрана АДТ СОТ БГ ЕООД изработва вътрешен правилник за задълженията и правомощията на охранителния екип както и задължителен план за охрана на обекта. Инструкциите и правилата за работа се договарят от страните по договора и са съобразени с изискванията, свързани с нормалното функциониране на охранявания обект и Закона за частната охранителна дейност.