Guard security consultant

FRIDAY, August 18, 2011 12:00

Дистанционно Видеонаблюдение

             Дистанционното видео наблюдение е сравнително нова услуга на охранителния пазар.  Съчетана с техническа охрана /СОТ/ тя предлага най-високо ниво на защита на собствеността и имуществото на Възложителя. Комбинацията от тези две услуги които АДТ СОТ БГ ЕООД  предлага Ви дава следните предимства :

  •    При получаване на алармен сигнал от обекта системата за дистанционно видеонаблюдение визуализира точното място на нарушение на целостта на обекта.
  •    Повишава ефективността на автопатрулната реакция, т.к. опраторите в  мониторинг  центъра на АДТ СОТ БГ ЕООД насочват авто патрулната група към точката  на събитието.
  •    Комбинацията е възможно най-близката по ефективност услуга доближаваща се до услугата  физическа охрана, като по този начин се осигурява 24 часово визуално наблюдение върху обекта в реално време и постоянен запис на събитията.

Системата позволява архивиране на видеозаписи на самостоятелни информационни масиви /на записващото устройство на обекта – DVR и централизирания мониторинг център на АДТ СОТ БГ ЕООД . По този начин в случай на неправомерни действия на обекта и/или унищожаване на записващото устройство, АДТ СОТ БГ ЕООД винаги разполага със запис на произтеклите събития, който при необходимост се предоставя на Възложителя.