Guard security consultant

FRIDAY, August 18, 2011 12:00

Такси

За разлика от повечето си конкуренти,  фирма АДТ СОТ БГ ЕООД  предлага 24 часова охрана на обекти на цената за 12 часова.

По желание на клиента фирмата осъществява само наблюдение /мониторинг/ на обекти оборудвани със системи за сигурност, без реагиране, като в тези случаи се уведомява предварително посочено лице за получените алармени сигнали.

Връзката на обектите с Централизираната система за охрана на фирма АДТ СОТ БГ ЕООД се осъществява по най-съвременни технологии – чрез GSM/GPRS и IP модул.

Времето за реагиране на автопатрулите се контролира чрез GPS система и се доказва със справка от фирмата. ФирмаАДТ СОТ БГ ЕООД  включва към централизираната си система за охрана обекти при такси, както следва:

Таксите се заплащат за тримесечие или една година.
При заплащане на таксата за охрана за една година фирмаАДТ СОТ БГ ЕООД  подарява един  месец безплатна охрана. Фирма АДТ СОТ БГ ЕООД  предлага денонощно работещ трезор при определените такси.