Guard security consultant

FRIDAY, August 18, 2011 12:00

Такси

За разлика от повечето си конкуренти,  фирма „АДТ - България” АД  предлага 24 часова охрана на обекти на цената за 12 часова.

По желание на клиента фирмата осъществява само наблюдение /мониторинг/ на обекти оборудвани със системи за сигурност, без реагиране, като в тези случаи се уведомява предварително посочено лице за получените алармени сигнали.

Връзката на обектите с Централизираната система за охрана на фирма „АДТ - България” АД се осъществява по най-съвременни технологии – чрез GSM/GPRS и IP модул.

Времето за реагиране на автопатрулите се контролира чрез GPS система и се доказва със справка от фирмата. Фирма„АДТ - България” АД  включва към централизираната си система за охрана обекти при такси, както следва:

Таксите се заплащат за тримесечие или една година.
При заплащане на таксата за охрана за една година фирма„АДТ - България” АД  подарява един  месец безплатна охрана. Фирма „АДТ - България” АД  предлага денонощно работещ трезор при определените такси.